Jdi na obsah Jdi na menu

Pro pobavení


Několik perliček z dětských hlaviček:

 

laugh

Ve školní jídelně se řešila obliba různých knedlíků:

Žák 1: Já mám nejradši bramborový.

Žák 2: Já normální.

Paní učitelka: Karlovarský.

Žák 3 diplomaticky: Karlovarský knedlík mi není sympatický!

 

 

laugh

Čtvrťáci "pomáhají" prvňáčkům:

Čtvrťák: Paní učitelko, my jsme dnes před hodinou řekli prvňáčkům, co si mají nachystat na lavice.

Paní učitelka: To jste hodní, moc vás chválím!

Čtvrťák upřesňuje: Řekli jsme jim, ať si nachystají Mrtvou abecedu a Moje poslední psaní.

(myšlena Živá abeceda a Moje první psaní)

Ano, čtvrťáci nedávno opakovali slova protikladná a s aplikací do praxe nemají nejmenší problém yes

 

 

laugh

Vyslechnuto u druháků:

Ve škole je nejlepší čeština, hudebka a buchtičky s krémem.

 

 

laugh

Český jazyk ve třetím ročníku:

Paní učitelka: Babička, dědeček - najděte slovo nadřazené.

Odpověď 1: Lidé.

Paní učitelka: Dobře, ale ještě to upřesni.

Odpověď 2: Pralidé!

(výbuch smíchu ve třídě)

Paní učitelka (snaží se pomoct): Babička a děda patří do ...

Odpověď 3: Do důchodu!

 

 

laugh

Žák čte v učebnici vlastivědy o národních buditelích:

František Palacký, Josef Dobrovský a Josef /Džangmen/ 

(myšlen Josef Jungmann)

 

 

laugh

Po výuce plavání:

Žák: Paní učitelko, já vám už nemůžu tak dobře naslouchat. Když jsme na konci plavání křičeli, zalehly mi bubínky.

 

 

laugh

Žáci měli do básně doplnit správná písmena a opsat ji do písanky. Písanka žáka 2. ročníku:

Náš Prokůpek zase stůně,

dostal rumu v úterý. 

S ostatními ven nemůže,

musí ležet v posteli.

 

Chybu zachytila žákova maminka doma při kontrole, paní učitelka už viděla opravenou verzi. Děkuji dotyčné mamince za zpříjemnění třídních schůzek! smiley

 

 

laugh

Hodina češtiny v druhém ročníku, kontrolujeme cvičení v pracovním sešitě:

Paní učitelka: Dospělý člověk - jaké je k němu protikladné slovo?

Žák: Nedospělý člověk.

Paní učitelka: Ano. Ale zkuste najít ještě lepší slovo.

Žákyně: Dětský člověk!

 

 

laugh

Projektový den během tvoření:

Paní učitelka: Mluv na mě normálně, nekřič. Proč tolik křičíš?

Prvňáček (s omluvným výrazem): Já jsem na to tak stavěný!

 

 

laugh

Hodina angličtiny v 5. ročníku, povídáme si o povoláních. Žáci ukazují na povolání, která by nechtěli vykonávat.

Žákyně: A bus driver. This úplně bléééééé. (vše doprovázeno ksichtíkem a palci směrem dolů).

 

 

laugh

Doplňovačka v pracovním sešitě:

Ve zdravém těle, _____________ duch. 

Žák doplnil: Ve zdravém těle, hloupý duch.

 

 

laugh

Úkol z českého jazyka pro čtvrťáky - dokonči souvětí:

Červená karkulka byla tak milá holčička, že...

 

...že se mi opravdu hnusila.

 

laugh

Prvouka v 1. ročníku:

Paní učitelka: Jak se jmenuje pán, který hraje v divadle?

Prvňáčci: Herec

Paní učitelka: Jak se jmenuje paní, která hraje v divadle?

Prvňáčci: Herečka

Paní učitelka: A co když hraje v divadle dítě?

Prvňák: Herka?

 

laugh

Hodina angličtiny ve 4. ročníku:

Hey, kids! Look!

Žákyně překládá do češtiny: Héééj, děcka! Divajte sa!

 

laugh

Hodina čtení v 1. ročníku. Ve slabikáři jsme narazili na slovo MOTEL:

Paní učitelka: Co je to motel?

Žákyně: Není to slovensky motýl?

 

laugh

Přírodověda 4. ročník:

Žákyně: Savec, který létá, je pták.

 

laugh

Matematika 5. ročník:

Žák (počítá nahlas příklad): Dva bratři krát dva rovná se čtyři sestry. 

 

laugh

Přírodověda 5. ročník

Žákyně: Mimozemšťan je člověk, který žije ve vesmíru.

 

laugh

Prvňáček, druhý týden školy:

Ve škole mě to baví. Ale nejvíc mě baví jezdit sám autobusem!

 

laugh

Test z vlastivědy - 4. ročník

Gotika je sloh, který se dědí z otce na syna.

 

laugh

Třeťáci perlí:

Paní učitelka: Kdo je to vdovec?

Žák: Samec od vdovy!

 

laugh

Hodina prvouky ve třetí třídě:

Žák: Nemám rád slovo orgány. To vždycky zeslábnu!

 

laugh

Přání k Vánocům (napsáno pro spolužačku):

Milá ..., přeju ti, ať jsi zdravá a ať jsi pořád hodná a ať se pořád udržíš při životě.

 

laugh

Hodina přírodovědy ve 4. ročníku:

Žákyně: Houby se rozmnožují trusem.

 

laugh

Hodina čtení ve 3. ročníku:

Žákyně: Indiáni žijí na Divokém západě.

Paní učitelka: A kde je Divoký západ?

Žákyně: Na severu!

 

laugh

Nácvik básniček na Vítání občánků:

Vítej mezi námi, malý Ježíšku... (malý človíčku)

 

Prvouka ve druhé třídě:

Paní učitelka: Jak se jmenuje mládě králíka?

Žákyně: Králítko!


 

Hádanka v jazyku českém: Kolik udělá vrabec kroků za sto roků? 

Žák: Žádný.

Paní učitelka: Výborně. A proč?

Žák: Protože ten vrabec už za sto roků nebude žít!

(správná odpověď: Žádný, protože vrabec nedělá kroky, ale skoky.)


 

 

Přeřek: UCHOUN

(myšlena ryba OKOUN)


 

Druháci perlí:

O Krakošonovi (O Krakonošovi)

Ladislav Zdechlík (Ladislav Stehlík)

 

Přeřek: INTELEKTUÁLNÍ TABULE

(myšlena interaktivní tabule)

 

Hodina matematiky ve druhé třídě:

Pan ředitel: ... napište tolik a tolik...

Žákyně: Neříkejte pořád tolik a tolik! Řekněte kolik!!!

 

Hodina matematiky v první třídě:

Paní učitelka: Tohle nemůžu přečíst.

Žák (povzdechne si a pokrčí rameny): Já taky ne!


 

Otázka: Kde se vyrábí ocel?

Odpověď: V ocelnici!

 

Přeřek:

škrt (chrt)


Žákyně: Já jdu na Titanic!

Na ten film?

Žákyně: Néé, na očkování! (očkování proti tetanu)

 

 

Nový seznam žáků 5. ročníku aneb Poznáte je?

Lane Dobráková                   Pán Majer Tikeš

Darian Habla                       Culka Mrocháčková

Malenka Cíkeová                  Říj Mucha

Tavoj Debnář                      Já Loketa Vonaníke

Knařitea Avňová                  Tamrin Rážebček


Polednice v interpretaci páťáků:

Žák: (napodobuje netrpělivou Polednici) Dej sem dítě, Kriste Pane!!!

Další žák: ... o berličce, hňáty křivé...

                Paní učitelko, co jsou to ty hňáty???

 

Rozhovor dvou žáků:

Žák 1: Kdy je pátek třináctého?

Žák 2: Příští rok ve středu!

 

Vlastivěda:

Paní učitelka: Kdo je to vlastenec?

Žákyně: Vrabec a ptáci, kteří u nás zůstávají na zimu.

 


Přírodověda, učivo o kostře člověka:

Žák: Když jsem byl malý, myslel jsem si, že jsme ze dřeva.

Paní učitelka: Jak to?

Žák: No přece když si zaťukám na hlavu, tak je to tam duté!

 

Přeřek v hodině přírodovědy:

žabant (bažant)

 
 

Křížovka v testu z přírodovědy:

australské zvíře na pět, začíná na písmeno K 

Žákyně: KOZEL

 

 

Přeřek v hodině vlastivědy:

Botanický záliv (správně Botnický)

 

Hodina angličtiny - žákyně překládá větu Já mám rybu.

I am a fish. (= Já jsem ryba) 

 

Páťáci si zapisují známky z tělesné výchovy do žákovských knížek:

První žákyně si napsala: Roznoška

Druhá žákyně se jí směje, sama si napsala: Rožnožka

Další žák si napsal: Rozkožka

 

Doplňovačka v jazyce českém zaměřená na dvě souhlásky: o___ací list

První žák: orací list (vysvětluje, že je to list na orání)

Druhý žák: oprací list (vysvětluje, že je to list na oprání)

Třetí žák: obrací list (uznáno, slovní spojení mělo smysl)

Správná odpověď: oddací list

 

Děti přemýšlí nad změnou názvu letiště v Praze:

A to teď budeme říkat brzy, jazyk, nazývat se, Letiště Václava Havla???

 

 

Neúprosná dětská logika

Paní učitelka: Jak můžeš napsat hřbytov???

Žák: Je tam slovo byt. (hluboce se zamyslí) Hřbytov je přece byt pro mrtvé!


 

Otázka: Jak rozdělujeme nerostné suroviny?

Odpověď: Nerudní suroviny, rudy a elektrické suroviny.

(správně energetické)

 Otázka: Co se pěstuje na Vysočině?

Odpověď: Salám vysočina.


 

 To nám ten nový školní rok hezky začíná -  první hodina jazyka českého v páté třídě:

 

Dotaz: Jak se píše velké dé?

Žák píše slovo podřazené:  Bendřich Smetatana

Nadepisování sešitů:  JAZIK ČESKÝ


Test z vlastivědy:

Otázka: Kdo to byl Adolf Hitler?

Odpověď 1: Masakrový člověk.

Odpověď 2: Sovětský vůdce.


 

Otázka: Co je Sametová revoluce?

Odpověď: Studenti vnikli do ulic.

 

 

Test z prvouky:

Otázka: Čím se člověk odlišuje od ostatních živočichů?

Odpověď: Nemá čtyři nohy a nemá chlupy.

 

Zadávání domácího úkolu z angličtiny:

Žák: Zamlouvám si tu babu s lúčem!

(myšlena Socha Svobody)

 

Test z češtiny: 

Vymysli souvětí podle vzorce V1, aby V2.

Žák: Maminka běhá, aby se tatínkovi líbyla.

 

Test z vlastivědy:

Otázka: Kde padl Přemysl Otakar II. ?

Odpověď: Na poli u Lipan.

(správná odpověď: na Moravském poli)

 

Domácí úkol z češtiny:

Otázka v učebnici: Kolikátého v měsíci ses narodil?

Odpověď: Narodil jsem se ve druhém měsíci.

 

 

Test z angličtiny (žáci měli podle popisu poznat zvíře):

Zadání:      It can jump very well. It lives in Australia. 

Odpověď:  a Skipi (správná odpověď: a kangaroo = klokan)


Přeřek v hodině čtení:

Štěpánka dostala elektrický záchvat. (správně alergický)

 

Křížovka v jazyce českém:

Mořští živočichové s klepety, začínají na písmeno K ?

Odpověď: KAPŘY

 

Test z vlastivědy:

Otázka: Co přinesli Konstantin a Metoděj na Velkou Moravu?

Odpověď: Kámen a železo

 

Test z angličtiny:

Originální překládaná věta: Kuře je nejmenší pták na farmě.

Překlad: A chicken is the smallest bird in our class.

(Kuře je nejmenší pták v naší třídě.)

 

 

Přeřeky:

Píseň Kde domov můj složil František Šroub.

Pravěcí lidé žili v lupách.

Chaloupková perníka.

 

Při hře "Uhodni vyjmenované slovo":

Paní učitelka: Vydávat zvuk jako had???

Žákyně: Ssssssssssss!!!

 

Na konci hodiny češtiny:

Žákyně: Mě už bolí mozek!


 

Paní učitelka: Co jste dnes dělali v plavání?

Žákyně:         Dneska jsme plavali Karla.

Paní učitelka: Cože jste plavali???

Žákyně:         Teda vlastně kraula!


Paní učitelka: Zvířata s kopyty rozdělujeme na sudokopytníky a                              lichokopytníky.

Žákyně:          A člověk je sudokopytník nebo lichokopytník?

Paní učitelka: Člověk přece nemá kopyta. Pokračujeme dál. Kopyto                          sudokopytníků tvoří sudý počet prstů, kopyto lichokopytníků tvoří lichý počet prstů.

Žákyně (spokojeně): Takže člověk je lichokopytník!

 

 

 Paní učitelka: Co měl na očích druhý pocestný z pohádky Jirka s  kozou? 

Žák:              Záchodové prkýnko!

(správná odpověď byla prkýnko)