Jdi na obsah Jdi na menu

Archiv 2018/2019

 

Více fotek z akcí školy najdete na http://zssehradice.rajce.idnes

 

 

Krásné prázdniny přejí

 

žáci a zaměstnanci

 

ZŠ a MŠ Sehradice

 

 

 

Pro páťáky - odkaz na jejich rozlučkové video:

https://uloz.to/dK66LFu5gVs5c/video

 

 

Konec školního roku - informace

Ve středu budeme uklízet ve třídě, děti si domů odnesou všechny věci (tělocvik, VV, pracovní sešity). Můžou si do školy přinést hračku, oblíbený film na DVD apod. Druháci a páťáci v tento den odevzdají učebnice - prosím, dohlédněte, aby všechny učebnice byly slepené. 

 

Ve čtvrtek jdeme v případě příznivého počasí na koupaliště v Sehradicích. S sebou plavky, ručník, opalovací krém, pokrývku hlavy, sluneční brýle, pití, svačinu, peníze na drobnou útratu. Děti, které ještě neumí dobře plavat, budou mít s sebou rukávky/kruh/pás! Návrat do školy na oběd kolem 12:00.

 

pátek slavnostně zakončíme školní rok a děti dostanou vysvědčení. Přinesou si na něho složku. Vyučování končí v 8:15, školní jídelna a školní družina nebudou tento den v provozu. Děti ze Slopného mohou ve škole počkat na autobus v 8:47.

 

 

V pátek 21.6.2019 se naši páťáci loučili se školou v Sehradicích. Opékalo se, hrály se míčové hry, hledal se poklad, šlo se na stezku odvahy a vše završilo přespání ve škole. Fotky z akce najdete na rajčeti.

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 19.6.2019 prokázali naši prvňáčci, že se naučili číst, a tak mohli být paní knihovnicí slavnostně pasovaní na čtenáře. Milí prvňáčci, blahopřejeme a přejeme vám, ať vás čtení baví!

Ve stejný den se také žáci 2. a 5. ročníku vydali do knihovny. Páťáci se zde podrobili "zkoušce" ze čtení. Museli dokázat, že rozumí čtenému textu a že s ním umí pracovat. Nejprve museli společně složit rozstříhaný text, poté odpovídali na otázky k textu a získávali písmena do tajenky. Po vyluštění tajenky museli společnými silami nakreslit její řešení. Všechno splnili na jedničku s hvězdičkou a paní knihovnice je pasovala na zapálené čtenáře. Páťáci, přejeme vám, ať vám láska ke knížkám vydrží a ať vás čtení baví a naplňuje!

Děkujeme paní knihovnici Petře Horákové nejen za výbornou celoroční spolupráci, ale především za její ochotu, vstřícnost a vždy úžasně připravené akce v knihovně. Těšíme se na další rok!

 

 

Výtvarná soutěž "Pohádková bota"

V úterý 18.6.2019 se ve Slavičíně konalo vyhlášení výtvarné soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Jana Pivečky pro žáky z malých škol. Letošní téma "Pohádková bota" dalo našim žákům docela zabrat. Na vyhlášení byly pozvány dvě žákyně - Nikola Majzlíková z 2. ročníku a Monika Mozgvová z 5. ročníku. Nikola získala za svůj obrázek Čestné uznání, Monika vyhrála 1. místo v kategorii 5. tříd. Oběma srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Velké díky patří paní Majzlíkové za dopravu na akci a za fotky. 

 

 

V sobotu 8.6.2019 se naši páťáci již tradičně zúčastnili soutěže Helfíkův kotár. Naši školu reprezentovaly dvě dvojice: Jáchym Kadleček s Annou Půlovou a Monika Mozgvová s Marií Martincovou. Na osmi stanovištích prokázali, že zvládnou ošetřit nejen drobná poranění, ale i vážnější úrazy. Jáchym s Aničkou skončili na 24. místě, Monča s Maruškou obsadily 13. místo. Všem čtyřem děkuji za jejich nadšení a poctivou práci při přípravě na soutěž i za absolvování celé soutěže. Velké poděkování patří i rodičům, kteří zajistili dopravu na akci. 

 

 

Velký úspěch v plavání

V pátek 7.6.2019 se v Luhačovicích uskutečnily plavecké závody žáků 1. stupně. Spojili jsme síly se ZŠ Slopné a startovali pod společným názvem ZŠ a MŠ Sehradice-Slopné. Díky tomu jsme pokryli všechny ročníky na prvním stupni a mohli se tak zapojit do bojů o celkové vítězství mezi zúčastněnými školami. Obě školy reprezentovali Michal Latinák, Jindřich Kadleček, Sofie Juříková, Taťána Žáčková (1. ročník), Adam Dubec, Jakub Láník, Kateřina Surovcová, Nikola Majzlíková (2. ročník), Patrik Kužela, Hana Surovcová, Natálie Lnenicka, Anna Pavelková (3. ročník), Vojtěch Fojtík, Ondřej Žáček, Eliška Hejmalíčková, Ema Šenovská (4. ročník) a Jáchym Kadleček, Marie Martincová, Monika Mozgvová, Aneta Petrů (5. ročník).

1. místo vybojovali ve svých kategoriích Taťána Žáčková, Ondřej Žáček a Marie Martincová.

2. místo ve svých kategoriích obsadili Jakub Láník a Eliška Hejmalíčková.

3. místo získali Michal Latinák a Ema Šenovská

Dařilo se nám i ve štafetách.

Na stupně nejvyšší vystoupala štafeta žáků 4. ročníku ve složení V. Fojtík, O. Žáček, E. Hejmalíčková

2. místo vybojovala štafeta žáků 1. ročníku ve složení M. Latinák, S. Juříková, T. Žáčková.

3. místo získala štafeta žáků 2. ročníku ve složení A. Dubec, J. Láník, K. Surovcová.

 

A jak dopadlo celkové pořadí? 

1. ZŠ Pozlovice

2. ZŠ a MŠ Sehradice-Slopné

3. ZŠ Slavičín Malé Pole

Všem plavcům gratulujeme ke skvělým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Fotky ze závodů najdete na http://zssehradice.rajce.idnes.cz

 

 

 

Ve středu 12.6.2019  jedeme na exkurzi na ekofarmu Javorník v Štítné nad Vláří. Žáci přijdou do školy jako obvykle. Návrat kolem 12:00 hodin. S sebou pohodlné oblečení, svačinu, pití, peníze na drobnou útratu.

 

 

V úterý 11.6.2019 bude ve Slopném na hřišti sportovní den. Žáci ze Slopného přijdou v 7:30 hodin ke škole ve Slopném, žáci ze Sehradic přijdou taktéž v 7:30 hodin do školy v Sehradicích. S sebou sportovní oblečení a obutí, pokrývku hlavy, svačinu, pití, pláštěnku, peníze na autobus. Žáci ze Slopného, kteří nepojedou zpět do Sehradic na oběd a do družiny, musí mít písemnou omluvenku od rodičů.

 

 

Vybraní žáci se zúčastní v pátek 7.6.2019 plaveckých závodů v Luhačovicích. Děti nastoupí do autobusu na svých zastávkách -  7:05 Slopné, 7:08 Sehradice horní zastávka, 7:11 dolní zastávka – koupí si jízdenku do Luhačovic k poště. Předpokládaný návrat kolem 12:40 do školy na oběd. S sebou plavky, ručník, mýdlo, hřeben, sáček na boty, plavecké brýle a čepici (kdo používá), svačinu, pití, peníze na autobus a na drobnou útratu. Dívky budou mít vlasy stažené v gumičce.

 

 

V úterý 28.5.2019 jedeme na školní výlet. Žáci ze Slopného přijdou nejpozději v 7:20 hodin ke škole ve Slopném, žáci ze Sehradic přijdou také nejpozději v 7:20 hodin ke škole v Sehradicích. Předpokládaný návrat je kolem 16:00 - 17:00 hodin. Autobus při návratu zpět bude zastavovat na všech zastávkách v obou vesnicích. S sebou vhodné oblečení a obutí, pláštěnku nebo deštník, svačinu a pití na celý den, kapesné. 

 

 

V pondělí 27.5.2019 navštívíme mobilní planetárium. Žáci 1. a 2. ročníku budou tento den končit později (pravděpodobně kolem 12:45). 

 

 

 

 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019-20

Ředitel Základní školy a mateřské školy Sehradice okres Zlín, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sehradice, rozhodl podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Od školního roku 2019-20 přijímá k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sehradice tyto děti pod tímto stanoveným registračním číslem:

 

MS 2

MS 3

MS 4

MS 5

MS 6

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě podaných žádostí k 10.5.2019  o přijetí k předškolnímu vzdělávání  prostřednictvím svého zákonného zástupce. Vzhledem k tomu, že žádost vyhovuje kritériím mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodl ředitel školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Sehradice okres Zlín a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

Sehradice 16.5. 2019                                                              Mgr. Josef Ovesný

ředitel školy

 

 

 

V úterý 28.5.2019 jedeme na školní výlet na hrad Buchlov a navštívíme expozici Živá voda v Modré. Vybíráme 160,- Kč (hrad 100,- Kč, expozice Živá voda 60,- Kč). Autobus všem žákům uhradí KRPŠ Sehradice. Moc děkujeme!

 

Ve středu 15.5.2019 se budeme fotografovat. Velká společná fotka stojí 25,- Kč, malá individuální fotka 15,- Kč. Pokud se žák vyfotí samostatně, automaticky obdrží (a zaplatí) dvě fotky. Peníze budeme vybírat až po dodání hotových fotek. 

 

V pondělí 13.5.2019 jedeme na dopravní hřiště do Malenovic. Děti ze Slopného mohou přijít v 7:25 do školy ve Slopném, děti ze Sehradic budou ve škole v Sehradicích také nejpozději v 7:25. S sebou sportovní oblečení a obutí, přilbu na kolo, svačinu, pití, deštník, psací potřeby. Předpokládaný návrat do školy na oběd kolem 12:30 – 13:00 hodin.

 

Stravné se bude vybírat v pondělí 6.5.2019.

 

Srdečně všechny zveme na vystoupení ke Dni matek. Tato akce se uskuteční v pátek 10.5.2019 v 17:00 hodin v sále KD v Sehradicích. Sraz vystupujících dětí bude v 16:45 hodin v sále. 

 

 

Zápis do MŠ Sehradice

Zájemci o umístění dítěte v Mateřské škole Sehradice pro školní rok 2019-20 si mohou

vyzvednout „Žádosti o přijetí“ u učitelek MŠ.

Vyplněné je přinesou zpět k zápisu do MŠ dne 10.5. 2019 v době od 7,00 do 15,00 hodin.

 

 

Ve čtvrtek 25.4.2019 budeme mít Den Země. První dvě hodiny proběhnou podle rozvrhu, žáci 5. ročníku si přinesou M+VL. S sebou vhodné oblečení a obutí, pracovní rukavice, svačinu, pití.

 

 

Sportovní den Újezd

Ve středu 17.4.2019 se žáci 5. ročníku ZŠ Sehradice a žáci 4. ročníku ZŠ Slopné jeli podívat do školy v Újezdě. Spolu se svými budoucími spolužáky si změřili síly ve vybíjené a v několika atletických disciplínách. Vybraní žáci soutěžili v běhu na 60 m, ve skoku dalekém a v hodu míčkem. Závěr sportovního dne patřil štafetovému běhu. Naši žáci obsadili celkové 3. místo v atletice i ve vybíjené. Výborné výkony podali Monika Mozgvová (3. místo v hodu míčkem), Ondřej Žáček (2. místo ve skoku dalekém),  a Patrik Kužela - žák 3. ročníku!!! - (2. místo v běhu na 60 m, 2. místo v hodu míčkem). Všem gratulujeme!

 

 

Výsledky třídních závodů v plavání

1. ročník

1. Taťána Žáčková

2. Sofie Juříková

3. Jindřich Kadleček

4. Michal Latinák

 

2. ročník

1. Jakub Láník.

2. Adam Dubec

3. Nikola Majzlíková

4. Kateřina Surovcová

 

5. ročník

1. Marie Martincová

2. Aneta Petrů

3. Monika Mozgvová

4. Jáchym Kadleček

Tito žáci se nominovali na plavecké závody, které se budou konat v červnu v Luhačovicích. Gratulujeme!

 

 

Velikonoční prázdniny začínají ve čtvrtek 18.4.2019 a končí v pondělí 22.4.2019.

Od 23.4.2019 přestává pro žáky 2. a 5. ročníku platit rozvrh hodin upravený kvůli výuce plavání. Žáci si nachystají věci podle oficiálního rozvrhu hodin. V tomto týdnu bude také zahájena výuka tělesné výchovy. Prosíme rodiče, aby dětem nachystali cvičební úbor a sportovní obuv. V případě pěkného počasí už budeme chodit cvičit na hřiště. 

 

Ve středu 17.4.2019 jedou žáci 5. ročníku na exkurzi do ZŠ Újezd. Prohlédnou si školu a zúčastní se sportovního dne. V případě špatného počasí se bude sportovní den konat v tělocvičně. První hodina proběhne podle rozvrhu. S sebou sportovní oblečení a obutí, svačinu, pití, peníze na autobus. Předpokládaný návrat kolem 12:35 do školy na oběd. 

 

 

 

K základnímu vzdělávání od 1. září 2019 (tj. ve školním roce 2019-20) v Základní škole Sehradice byli přijati dle registračních čísel tito žáci:

 

Z-1

Z-2

Z-3

Z-4

Z-5

Z-6

Z-7

Z-8

Z-9

Z-10

Z-11

 

 

 

 

 

Ve středu 3.4.2019 se bude vybírat stravné.

 

 

Třídní schůzky

V úterý 9.4.2019 od 14:00 do 16:00 hodin se konají třídní schůzky. 

 

 

Plavecká škola Luhačovice srdečně zve všechny rodiče na ukázkovou hodinu plavání, která se uskuteční v úterý 16.4.2019 od 9:45 do 10:30 hodin na bazénu v Luhačovicích. 

 

 

Výsledky soutěže Matematický klokan

2. ročník (90 bodů maximum)

1. Nikola Majzlíková      48 bodů

2. Kateřina Surovcová   47 bodů

3. Matyáš Petrů             44 bodů

 

5. ročník (120 bodů maximum)

1. Jáchym Kadleček      86 bodů

2. Aneta Petrů               78 bodů

3. Marie Martincová, Dominik Misař  76 bodů

Blahopřejeme!

 

 

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v pondělí 1.4.2019 od 13:00 do 15:00 hodin v budově ZŠ Sehradice. Podrobnější informace najdete ZDE

 

 

Prohlášení k výskytu polského hovězího masa v naší ŠJ

Dne 19.2.2019 bylo do naší ŠJ dodáno polské hovězí maso od dodavatele MP Krásno. Toto maso bylo dne 20.2.2019 zpracováno a zkonzumováno. Maso se upravovalo v konvektomatu při teplotě 200 - 250 °C, a to dvě a půl hodiny. Z tohoto důvodu nemohlo dojít k ohrožení zdraví strávníků. Ve čtvrtek 21.2.2019 nás navštívila zástupkyně Státní veterinární správy a neshledala žádná pochybení z naší strany.

Mgr. Josef Ovesný, ředitel školy

 

 

Výsledky recitační soutěže

1. ročník

1. místo - Radek Plášek

2. místo - Taťána Žáčková

3. místo - Michal Latinák

 

2. ročník

1. místo - Nikola Majzlíková (postup)

2. místo - Adam Dubec (postup)

3. místo - Kateřina Surovcová

 

5. ročník

1. místo - Monika Mozgvová (postup)

2. místo - Marie Martincová (postup)

3. místo - Dominik Misař

 

Vítězům gratulujeme!

Žáci 2. a 5. ročníku, kteří obsadili první a druhé místo, postupují do okrskového kola. Okrskové kolo recitační soutěže se uskuteční ve středu 6.3.2019 v knihovně v Luhačovicích. 

 

Lyžařský kurz (11.2. - 15.2.2019)

V pondělí 11.2.2019 začíná lyžařský kurz žáků 5. ročníku. V pondělí přijdou žáci ze Sehradic v 7:30 do školy v Sehradicích, žáci ze Slopného mohou přijít v 7:30 do školy ve Slopném. Další dny už budeme všichni odjíždět ze Sehradic. Ráno bude autobus odjíždět kolem 8:00, do školy na oběd se budeme vracet kolem 13:00 - upřesníme po prvním dni. V pondělí ráno všichni zaplatí zálohu 50,- Kč na čip, prosíme, nachystejte přesnou částku. Cena vleku je 110,- Kč/den, tedy 550,- Kč/kurz. Tuto částku budeme platit v pátek, děti zaplatí ve škole kdykoli během týdne. Autobus se bude platit až po ukončení kurzu. 

S sebou seřízené lyže + hůlky (povinně svázané pomocí pásků nebo uložené do obalu na lyže), lyžáky, helmu, vhodné oblečení na lyžování, lyžařské rukavice, svačinu, pití, peníze na drobnou útratu. Doporučujeme vše sbalit do jedné tašky. Prosíme, označte dětem jejich lyže a hůlky. 

 

 

Stravné placené hotově se bude vybírat ve středu 6.2.2019Připomínáme rodičům, kteří si zvolili platbu převodem, že částka musí být splatná nejpozději do 10. dne v měsíci.

 

V pátek 1.2.2019 jsou pololetní prázdniny. 

 

 

Od 2. pololetí školního roku 2018-19 (tj. od 4. února) bude provoz školní družiny zkušebně do 30.6. 2019 prodloužen a to takto:

-pondělí,úterý,středa a pátek do 15,30 hod.

-čtvrtek do 15,00 hod.

V případě malého zájmu a nízké docházky bude od 1.9. 2019 provoz opět upraven na dobu do 15,00 hod.

 

 

Informace k lyžařskému výcviku - týká se pouze žáků 5. ročníku!

Zahájení lyžařského kurzu v pondělí 11.2.2019 a ukončení v pátek 15.2.2019. Každý den odjezd od školy kolem 8:00, návrat kolem 12:45 na oběd do školy. První den děti zaplatí 50,- Kč jako zálohu na čip, která jim bude vrácena poslední den. Poplatek za vlek je 110,- Kč / den, platí se vždy ráno. Autobus bude uhrazen až po ukončení kurzu. S sebou lyže, hůlky, lyžáky, helmu, vhodné oblečení na lyžování, lyžařské rukavice, svačinu, pití (možnost zakoupení i na lyžařské chatě). Lyže si děti mohou nechat až do pátku na vleku (na vlastní nebezpečí – dosud se nic neztratilo). Servis lyží je nutný, helma je povinná. V případě nepříznivých sněhových podmínek se kurz v tomto termínu neuskuteční - budete dále informováni.

 

Stravné placené hotově se bude vybírat v pondělí 7.1.2019.

Připomínáme rodičům, kteří si zvolili platbu převodem, že částka musí být splatná nejpozději do 10. dne v měsíci. Číslo účtu, variabilní symbol a částku najdete na lístku, který děti dostaly ve škole. 

 

 

Dne 29.1.2019 začne pravidelná výuka plavání (celkem 10 lekcí). Odjezd v 9:00, návrat kolem 12:00. První a druhá hodina bude probíhat podle rozvrhu. S sebou: plavky, ručník, sáček na plavky, sáček na boty, mýdlo, plaveckou čepici (není povinná), hřeben, svačinu, pití, případně peníze na drobnou útratu. Vše v batohu. Dívky budou mít vlasy zapletené, nebo alespoň stažené v gumičce.

 

 

 

 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019

přejí žáci i zaměstnanci ZŠ a MŠ Sehradice.

 

 

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 22.12.2018 a končí ve středu 2.1.2019. Pravidelné vyučování bude zahájeno ve čtvrtek 3.1.2019.

 

V pondělí 17.12.2018 pojedeme do kina do Valašských Klobouk. První hodina se koná podle rozvrhu, předpokládaný návrat kolem 12:00 hodin do školy na oběd.

Ve čtvrtek 20.12.2018 jedeme na vánoční koncert do Újezda. První a druhá vyučovací hodina proběhne podle rozvrhu, předpokládaný návrat kolem 12:00 hodin do školy na oběd.

V pátek 21.12.2018 se už neučíme. Děti mají možnost dát si se svými kamarády dárky.  Vyučování končí v 11:10, školní družina bude v provozu. 

 

 

 

Prosíme rodiče o vyplnění a vrácení lístku (do 12.12.2018), který dnes žáci dostali ve škole. Závazně napište, jestli máte/nemáte zájem o placení stravného elektronicky (převodem na účet) od 1.1.2019. Zájemcům o tento způsob platby bude přidělen variabilní symbol a částka bude splatná nejpozději do 10. dne daného měsíce. Při neuhrazení stravného nebudou žákům obědy vydávány. 

 

 

 

V pondělí 10.12.2018 pojedeme do Slopného na besedu s panem Zimovčákem. První hodina proběhne podle rozvrhu. Předpokládaný návrat v 11:30 hodin do školy na oběd. 

 

 

Ve středu 5.12.2018 se bude vybírat stravné.

 

 

V pátek 30.11.2018 mají děti možnost přijít pomoct s prodáváním svých výrobků. Rozpis najdete tady. Prvňáčci mohou přijít kdykoliv. 

 

 

Srdečně zveme na Rozsvěcování vánočního stromu v Sehradicích, které se koná v pátek 30.11.2018. V 16:00 hodin bude zahájen prodejní jarmark - škola bude mít také svůj stánek. V 17:00 hodin vystoupí nejprve děti z MŠ, poté žáci ZŠ. 

 

 

V pondělí 12.11.2018 v 15:30 hodin se konají třídní schůzky.

 

 

V pondělí 5.11.2018 se bude vybírat stravné.

 

 

V pondělí 29.10. a v úterý 30.10.2018 jsou podzimní prázdniny.

 

 

 

Od 15.10.2018 začínají kroužky. Pouze první hodina keramiky se uskuteční až v úterý 23.10.2018.

 

 

Ve čtvrtek 20.9.2018 se v Luhačovicích konal Atletický trojboj pro žáky 4. a 5. ročníku. Žáci si změřili své síly ve skoku dalekém, běhu na 50 m a 400 m. Za naši školu soutěžili žáci 5. ročníku Monika Mozgvová a Jan Elšík. Spolu se dvěma žáky 4. ročníku ze ZŠ Slopné obsadili pěkné 4. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Fotky byly přidány do fotogalerie i na rajče.

 

 

Byly přidány fotky z výšlapu na Doubravu. Pár fotek najdete ve fotogalerii, všechny pak na rajčeti (odkaz výše).

 

 

Výuka náboženství - úterý

11:40 - 12:25      1. ročník

12:30 - 13:15      5. ročník

13:15 - 14:00      2. ročník

 

 

Dne 13.9.2018 jedeme na rozhlednu Doubrava. Žáci ze Sehradic mají sraz na svých zastávkách v 7:05 (směr Újezd), žáci ze Slopného v 7:10 na svých zastávkách (směr Újezd). Koupí si jízdenku do Loučky. Předpokládaný návrat okolo 12:00 hodin na hřiště ve Slopném, kde bude zajištěn oběd. Žáci ze Slopného mohou zůstat ve Slopném, ale musí mít písemnou omluvenku z družiny. Žáci ze Sehradic přijedou autobusem v 12:27, odchází domů, nebo do družiny. S sebou sportovní oblečení a obutí, pití, svačinu, pláštěnku nebo deštník, peníze na autobus, na vstupné na rozhlednu (10,- Kč) a na drobnou útratu. 

 

 

 

V pondělí 3.9.2018 slavnostně zahájíme školní rok. Proběhne první vyučovací hodina, kde se žáci dozví všechny informace. Prvňáčci si přinesou s sebou aktovku. Vyučování tento den končí v 8:15 hod., žáci odcházejí domů. Děti ze Slopného mohou ve škole počkat na autobus v 8:47. Školní jídelna a školní družina budou v provozu od 4.9.2018.

 

Stravné se bude vybírat ve středu 5.9.2018. Rodiče žáků 1. ročníku mohou stravné (414,- Kč) zaplatit už 3.9.2018 po informační schůzce u vedoucí ŠJ.

 

 

Pomůcky na školní rok 2018/2019

1. ročník

 • aktovka
 • pouzdro: červenomodrá tužka (obě barvy v jedné tužce), guma, ořezávátko (nejlépe se zásobníkem)
 • zásobník na písmena, tabulka na skládání písmen, papírová písmena a číslice
 • desky na sešity – formát A4
 • stíratelná tabulka + fix
 • VV+PČ: zástěra nebo staré tričko, hadřík, kelímek na vodu, sada barevných papírů, kalíšky na míchání barev nebo paletku, vše v krabici nebo kufříku
 • TV: cvičky nebo sálová obuv se světlou podrážkou, tričko, kraťasy, tepláky/legíny, mikina, ponožky, tenisky na ven – vše nejlépe v plátěném pytlíku nebo malém batůžku
 • malý ručník do třídy
 • přezůvky (ne nazouváky)
 • školní družina: oblečení a obutí na ven (lze využívat i cvičební úbor z TV)

Všechny věci musí být podepsané!

Ostatní pomůcky prvňáčci dostanou.

 

 

2. ročník

 • 5x sešit č. 511 se dvěma pomocnými linkami + obaly
 • 1x sešit č. 512 bez pomocných linek + obal
 • libovolný úkolníček + vlepit plastovou kapsičku (klidně z deníčku z 1. třídy)
 • stíratelná tabulka + fix + hadřík
 • malý ručník do třídy, přezůvky
 • VV+PČ: zástěra nebo staré tričko, hadřík, ubrus na lavici, vodové barvy, temperové barvy, kulaté a ploché štětce (střední velikost), kalíšky na míchání barev nebo paletu, kelímek na vodu, voskovky, plastelína, sada barevných papírů, nůžky, kvalitní lepidlo - vše v krabici nebo kufříku
 • TV: cvičky nebo sálová obuv se světlou podrážkou, tričko, kraťasy, tepláky/legíny, mikina, 2x ponožky, tenisky na ven, deštník/pláštěnka – vše nejlépe v plátěném pytlíku nebo malém batůžku

Prosím rodiče druháků, aby svým dětem nepořizovali gumovací pero ani zmizík.

 

 

5. ročník

 • 5x sešit č. 564 + obaly
 • 4x sešit č. 544 + obaly
 • 1x sešit č. 440 + obal
 • 1x sešit č. 644 + obal
 • 1x notový sešit
 • stíratelná tabulka + fix + hadřík
 • pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, tužka č. 3
 • libovolný úkolníček
 • malý ručník do třídy, přezůvky
 • VV+PČ: zástěra nebo staré tričko, hadřík, ubrus na lavici, vodové barvy, temperové barvy, kulaté a ploché štětce (střední velikost), kalíšky na míchání barev nebo paletu, kelímek na vodu, voskovky, plastelína, sada barevných papírů, nůžky, manikúrní nůžky, kvalitní lepidlo - vše v krabici nebo kufříku
 • TV: cvičky nebo sálová obuv se světlou podrážkou, tričko, kraťasy, tepláky/legíny, mikina, 2x ponožky, tenisky na ven, deštník/pláštěnka – vše nejlépe v plátěném pytlíku nebo malém batůžku

 

 

 

 

Starší fotky byly přemístěny do archivu na https://zssehradice.rajce.idnes.cz/

Od školního roku 2018/2019 budeme tyto stránky využívat pro ukládání fotek v nezmenšené velikosti. 

 

 


Ředitelství ZŠ a MŠ Sehradice oznamuje, že pravidelné vyučování ve školním roce 2018/19 začne v pondělí 3. září v 7,30 hod. Do školy v Sehradicích budou chodit žáci 1., 2. a 5. ročníku.

Pravidelné vyučování v ZŠ a MŠ Slopné začíná také v pondělí 3. září v 7,40 hod. Školu  ve Slopném budou navštěvovat žáci 3. a 4. ročníku.

Žáci si přinesou přezůvky a psací potřeby.

Tento den bude zároveň zahájen provoz v obou mateřských školách.

Sehradice 21.8. 2018